Tokyo Head Office

38F Sumitomo Fudousan Shinjuku Grand Tower, 8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku, Tokyo 1606138, Japan
TEL:+81(0)3-5331-6328 FAX:+81(0)3-5331-6327

EnlargePrint

3 min walk: Nishi-Shinjuku Station (Marunouchi line)
6 min walk: Tochomae Station (Oedo line)
9 min walk: Exit A18, Shinjuku Station (Marunouchi line, Shinjuku line, Oedo line and Odakyu line)